Tijdens de workshops laat ik deelnemers kennis maken met de veelzijdige en verrassende eetbelevingswereld van de verschillende consumenten groepen. Ik gebruik daarbij zowel kennis- als praktijkmodules. 

Tijdens mijn workshops leer ik de deelnemers de wereld van diverse consumentgroepen te herkennen en te ontleden. Welke wereldwijde maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen (drivers) bepalen hun gedrag. Het gaat om het onderkennen en inzetten van strategische kennis van trends. De aangeleerde technieken bieden de cursist praktische handvatten om trends om te zetten in concrete acties als het gaat om concepten, producten of communicatie. 

Om deelnemers verder te brengen werk ik met de modules 'Kennis en Praktijk': 

  • Kennis, de fundamentele kennis en de werking van trends 
  • Praktijk, de vertaling van kennis en signalen/ ideeën naar concepten en producten 

Om product- of conceptgericht denken te stimuleren, maak ik gebruik van innovatiesessies. De deelnemers krijgen aan de hand van gerichte opdrachten de kans theorie te vertalen naar de praktijk. Een geliefde opdracht is ‘Feet in the Street’. Daarbij bezoeken we een gebied of stad waar trends goed te spotten zijn, met als doel de (eigen) producten in de praktijk te ervaren. En met eigen ogen nieuwe ontwikkelingen op te merken, deze te interpreteren en om te zetten in mogelijkheden. 

Wij maken een eindverslag van de workshop zodat de resultaten er nog eens op nagelezen kunnen worden. 

Bedrijven die de workshops gevolgd hebben zijn o.a.
 Arla Foods,
 Nederlands Visbureau,
 Nedato,
 Mirakuleus