Als food rebel doe ik onderzoek naar opmerkelijke ontwikkelingen in de foodbranche, die men niet wil zien of niet wil weten. Omdat ze vragen oproepen, acties verlangen of tegen vaste patronen indruisen. 

Stellingen worden vertaald naar een onderzoeksvraag, die in een wetenschappelijk onderzoek wordt uitgewerkt. 

Trendmatrix voor innovatie 
Een doeltreffende werkwijze is trends en ontwikkelingen af te zetten op een zogenaamde trendmatrix. Op een A4-tje kunnen we aangegeven waar kansen liggen, op de korte en langere termijn. Een waardevol en onmisbaar document, dat dient als basis voor innovatie. De trendmatrix kent verschillende verschijningsvormen; zowel puur productgericht als ook doelgroepgericht. Denk bij de laatste vorm niet alleen aan consumenten, maar ook aan de behoeften van afnemers (retail). De belangen liggen in alle gevallen anders. De trendmatrix geeft een handig overzicht welke voorwaarden de voorkeur hebben als het om innovatie gaat. 

Ammerlaan Appetite Approach 
Wat je lekker vindt, hoe je kookt of niet kookt, heeft te maken met de tijd waarin je geboren bent. Want het eten waarmee je bent opgevoed is het eten dat een leven lang meegaat. De acceptatie van foodtrends en nieuwe producten hangt niet alleen af van mentaliteit en levenshouding, maar ook van leeftijd. Ammerlaan Appetite Approach benoemt zes leeftijdscategorieën, met elk hun eigen kook-en eetkenmerken. Trends worden voortdurend getoetst aan deze kenmerken om zo te kunnen vaststellen wat bij de verschillende groepen zal aanslaan en waarom.